ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο. Η Μαρία κατοικεί στην Αθήνα, έχει μέτριες επιδόσεις και θέλει να εισαχθεί σε τμήμα με δικαίωμα φιλολόγου ή ψυχολόγου ή κοινωνιολόγου.

Για να έχει πιθανότητες εισαγωγής, σκέπτεται να βάλει στη λίστα τμήματα με χαμηλή ζήτηση, όπως το τμήμα Φιλολογίας της Κομοτηνής, το Ιστορικό της Κέρκυρας καθώς και το κατ΄ανάγκη εκτός προτιμήσεων τμήμα Μεσογειακών σπουδών της Ρόδου. Η αμέσως επόμενη σκέψη είναι μήπως τελικά τα τμήματα υψηλής ζήτησης, με την ίδια λογική δεν τα δηλώσουν οι συνυποψήφιοι της και προκύψουν από εκεί τελικά τμήματα ΤΕΠ !

Η απάντηση στο ερώτημα της είναι ότι οι μαθητές υψηλότερων επιδόσεων, που επιθυμούν οπωσδήποτε τμήμα υψηλής ζήτησης, θα δηλώσουν κυρίως τμήματα υψηλών επιδόσεων, άρα αστοχεί ο αρχικός συνειρμός της. Οι μαθητές αυτοί, είναι έτοιμοι για πανελλαδικές, άρα επιθυμούν οπωσδήποτε ‘’υψηλά’’ τμήματα και δεν θα αρκεστούν επ΄ουδενί σε τμήματα μέτριων επιδόσεων.

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2Ο. Ο Γιώργος κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, έχει επίσης μέτριες επιδόσεις στην Ο.Π. Οικονομίας και Πληροφορικής  και θέλει να εισαχθεί σε τμήμα Οικονομικό κυρίως Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Επειδή υπάρχουν πολλές σχετικές επιλογές, στις δέκα επιλογές του, ξεκινάει από το τμήμα που κατά παράδοση έχει μεγάλη ζήτηση και βρίσκεται στην πόλη του και καταλήγει στη δέκατη επιλογή του με το αντίστοιχο τμήμα Καβάλας και Πρέβεζας. Έτσι, έχει περιλάβει στις δέκα επιλογές όλη τη βαθμολογική γκάμα. Δεν έχει διλλήματα, καθότι ξέρει τι θέλει και το μόνο που του μένει είναι να το δηλώσει παντού. Αν τυχόν το μηχανογραφικό σύστημα αποφασίσει να γίνουν τμήματα ΤΕΠ τα αντίστοιχα τμήματα της Καβάλας και της Πρέβεζας, θα τον θεωρήσει υποψήφιο για το ΤΕΠ της Καβάλας αφού το δήλωσε πριν της Πρέβεζας.

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο. Ο Νίκος έχει πολύ υψηλές επιδόσεις και απαιτήσεις από τον εαυτό του. Θέλει να εισαχθεί από τη θετική Ο.Π. σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Κατοικεί στην Πάτρα και αποφασίζει να δηλώσει τα σχετιζόμενα τμήματα της πόλης του καθώς επίσης το ΕΜΠ, Ξάνθης Χανίων, Βόλου κ.λ.π. Εδώ δεν ισχύει η λογική του – βάζω υψηλότερη κάτω από χαμηλότερη και κατά συνέπεια την καίω-, γιατί δεν ακολουθείται στο σύστημα απαραίτητα η φθίνουσα βαθμολογική αλληλουχία. Ο Νίκος βάζει και χαμηλόβαθμα πρώην ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων χωρίς να έχει σκοπό να πάει. Το μηχανογραφικό σύστημα όμως υπολογίζει και αυτές τις ‘’άσκοπες’’ επιλογές του και έτσι αποκλείει άλλους που θα τις επιθυμούσαν. ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΣΕ ΤΕΠ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ. Με άλλα λόγια, οι ΄΄άσκοπες΄΄ επιλογές θα εκμηδενίσουν περεταίρω τις όποιες διαθέσιμες θέσεις.

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 4ο. Η Ελένη είναι αρκετά καλή στο σχέδιο και θεωρεί ότι τη βάση (μέσος όρος) των δύο σχεδίων την έχει εξασφαλισμένη. Έτσι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, ανάγοντας τα 7575 μόρια της συντήρησης αρχαιοτήτων – στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – προκύπτουν 6312 μόρια εντός Αθηνών. Θεωρεί πολύ πιθανή την εισαγωγή της και τη δηλώνει 1η προτίμηση στον Οκτώβριο του 2019. Όμως της διαφεύγει ότι ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Π.  Απλά ένα μέρος μόνο θα είναι διεκδικούμενα μέσω των δηλώσεων του Οκτωβρίου. Αν άλλωστε ήταν το σύνολο των θέσεων διαθέσιμο για ΤΕΠ τότε σχεδόν όλα τα τμήματα θα εκαλύπτοντο από τα αποτελέσματα του Φεβρουαρίου 2020 !

illustration-door-to-nowhere-or-no-way-stock-photography_csp14963100

About the Author
Κώστας Παπαγιαννούλης


Φυσικός, Εκπαιδευτικός αναλυτής