ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οι μέχρι τούδε κυβερνήσεις, δια των αρμοδίων υπουργείων, επεχείρησαν, κατά τα ειωθότα, ανατροπές και αναπροσαρμογές του εξεταστικού συστήματος καθώς και σφραγιστική τινά απόληξη ενός συστήματος ορόσημου σε επερχόμενες γενεές και βάλε. Ποιες όμως είναι οι καθοριστικές δυνάμεις, πίσω από τις επιλογές του εκάστοτε ιθύνοντος υπουργού;   ΔΥΝΑΜΗ 1η   Η ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ.. read more →